executive management bestuursadvies informatisering

Samen ervoor gaan

Samen ervoor gaan

Soms heeft een organisatie een helpende hand nodig. Bijvoorbeeld wanneer de energie of de creativiteit ontbreekt om de toekomst naar eigen hand te zetten. Of men zich gevangen voelt in de houdgreep van de omgeving.

Als interim executive schep ik de ruimte om een onomkeerbare verandering in gang te zetten. Geen zorgen uit handen nemen, maar blokkades laten zien. De organisatie uitdagen opnieuw contact te maken met de omgeving: markt, klanten, aanpalende afdelingen, hogere echelons. En te leren om op professionele wijze jezelf te zijn. Bijvoorbeeld door niet alleen klantgericht te zijn, maar ook ‘nee’ te durven zeggen tegen wat onhaalbaar of onverstandig is.

Ik draag geleidelijk taken over aan de staande organisatie. Op basis van vakmanschap, gevoel en ervaring benut ik de kansen om terug te treden. Aanvankelijk ‘samen ervoor gaan’, maar van meet af aan ook alert op mogelijkheden om los te laten: zo sta ik in mijn werk. En dat levert de organisatie én mijzelf veel voldoening op: mensen weer creativiteit zien vinden en eigen verantwoordelijkheid zien nemen. En na een aantal maanden afscheid nemen in de wetenschap, dat déze organisatie heel goed zonder mij verder kan.