executive management bestuursadvies informatisering

Over Koen van der Drift

Over Koen van der Drift

Afgestudeerd in de bedrijfseconomie, werkte ik enkele jaren als onderwijseconoom. In 1983 startte ik in mijn eerste managementfunctie. Ik ontwikkelde mij van resultaatgericht manager naar procesmanager. Mijn focus verschoof naar veranderingen in organisatie, werkwijze en bedrijfscultuur. Ik werd mij bewust van het benutten van de dynamiek in de omgeving als belangrijke drijfveer voor verandering van een organisatie.

Als zelfstandige ben ik sinds 1990 o.a. werkzaam in de sectoren rijksoverheid, openbare orde & veiligheid, telecom, ICT, agrifood, zorg, onderwijs en onderzoek. Het accent in mijn opdrachten ligt bij cultuurveranderingen, bedrijfsmatig en ketengericht werken en samenwerking tussen de onderdelen van de organisatie.

Ook in mijn eigen onderneming vind ik samenwerking belangrijk. Ik ben geassocieerd met vooraanstaande bureaus voor executive management (zie o.a. www.rim.nl) en ben lid van de Orde van Organisatie Adviseurs (www.ooa.nl).