executive management bestuursadvies informatisering

De mens centraal

Mens centraal

Om een opdracht voortvarend en succesvol af te kunnen ronden is het belangrijk om echt contact te maken met de mensen. Dat maakt het mogelijk om de gewenste ontwikkeling een paar niveaus dieper te analyseren dan de uiterlijke symptomen, zoals een teruglopende omzet, een matige klant- of medewerkerstevredenheid of oplopende verliezen.

Echt contact begint al bij het gesprek met u als opdrachtgever: wat is úw gevoel bij deze groep leidinggevenden en medewerkers? Hoe ziet u uw eigen rol binnen de organisatie? Hoe denkt u dat men ú ziet? Vervolgens voer ik verkennende gesprekken met individuen en groepen, binnen en zo nodig ook buiten de eigen organisatie. Op basis hiervan stel ik een plan van aanpak op.

De mens staat in mijn aanpak centraal. De mensen zijn immers de organisatie. De bron van dynamiek in een organisatie ligt in de mensen en wordt gevoed door de openheid, warmte, spanning, rivaliteit en betrokkenheid tussen mensen onderling. Is die bron eenmaal aangeboord, dan is een organisatie heel goed in staat om op eigen kracht werkprocessen te rationaliseren, klanten meerwaarde te leveren en de resultaten te verbeteren.