executive management bestuursadvies informatisering

De mens centraal

Interim executive

Ik heb ruime ervaring in eindverantwoordelijke functies in complexe organisaties. Van buiten naar binnen werkend, zorg ik ervoor dat de organisatie de verbinding met klanten en omgeving versterkt. Van binnen naar buiten organiseren we de teams en bedrijfsprocessen z├│, dat de werkstroom doeltreffender en effici├źnter verloopt. Dankzij versterking van het interne leiderschap en verduidelijking van de organisatiestructuur komt de beoogde verandering onomkeerbaar op gang. Dan zal de organisatie zelfstandiger inspelen op veranderingen in de omgeving en kan een vaste opvolger worden gezocht.

Geautomatiseerde informatiestromen vormen steeds vaker de kern van bedrijfsprocessen. Ik ondersteun organisaties bij het strategisch leidinggeven aan de informatisering. Met als resultaat: een grotere waarde van ICT voor de dienstverlening, voor de bedrijfsprocessen en voor de medewerkers die met de systemen werken.

Transparantie is belangrijk voor een succesvolle uitvoering van de opdracht. Vooraf een heldere opdrachtomschrijving, begrenzing in tijd en resultaat, tussentijdse mijlpalen. Snel na aanvang een plan van aanpak waarin de bijdragen van interim executive, opdrachtgever en medewerkers duidelijk zijn vastgelegd. Regelmatig bespreek ik met de opdrachtgever de voortgang aan de hand van een beknopte schriftelijke voortgangsrapportage.