executive management bestuursadvies informatisering

De mens centraal

Bestuursadvies en -coaching

Leidinggevenden sta ik terzijde bij vraagstukken op het gebied van strategie, governance en ontwikkeling in rol en functie. Soms heeft een bestuurder of directeur een luisterend oor en een paar scherpe vragen nodig om de eigen grenzen te doorbreken. De focus wordt dan breder en de variatie in de wijze van sturen neemt toe.

Interim executives bied ik gestructureerde professionele reflectie op zijn of haar opdracht. Een interim wordt doorgaans ingezet op grond van aangetoonde ervaring. Het ligt dan voor de hand om krachtig door te pakken en snel resultaten te laten zien. Juist dan reflecteer ik graag op de vraag hoe je de opdracht ook zou kunnen uitvoeren. En hoe je daarmee groeit in je professionaliteit en als persoon.

Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden werk ik samen met Martine van den Bosch, executive coach en counselor (www.martinevandenbosch.nl) en lid van de NOBCO (Nederlandse Organisatie van BeroepsCoaches, www.nobco.nl).