Van Der Drift Management BV

interim-management management-coaching informatisering

Samen ervoor gaan

Soms heeft een organisatie een helpende hand nodig. Bijvoorbeeld wanneer mensen de energie en de creativiteit missen om hun toekomst naar eigen hand te zetten. Of als zij zich gevangen voelen in de houdgreep van hun omgeving. Of wanneer zij van buiten de eigen organisatie een trekker van een vernieuwingproces zoeken omdat zij er zelf telkens mee vastlopen. Dit zijn voorbeelden van opdrachten die ik de afgelopen jaren uitvoerde.

Als interim-manager sta ik tussen de leiding en de medewerkers van de organisatie in. Ik probeer de omstandigheden te scheppen waaronder zij zichzelf uit de problemen kunnen werken. Geen zorgen uit handen nemen, maar blokkades laten zien. De organisatie uitdagen weer contact te maken met de omgeving: markt, klanten, aanpalende afdelingen, hogere echelons. En te leren zichzelf te zijn. Bijvoorbeeld door niet alleen klantgericht te zijn maar ook ‘nee’ te durven zeggen tegen wat onhaalbaar of onverstandig is.

Zodra managers en medewerkers de omgeving weer gaan ervaren als bron van energie en creativiteit (en van werk, omzet, klanttevredenheid), draag ik geleidelijk taken over aan de staande organisatie. Op basis van vakmanschap, gevoel en ervaring benut ik elke gelegenheid die zich voordoet om stapsgewijs terug te treden. Zo voorkom ik dat de organisatie van mij afhankelijk wordt. Het gaat tenslotte om tijdelijke management.

Aanvankelijk ‘samen ervoor gaan’, maar van meet af aan ook alert op mogelijkheden om los te laten: zo sta ik in mijn werk. En dat levert voldoening op: mensen weer creativiteit zien vinden en eigen verantwoordelijkheid zien nemen. En na een aantal maanden afscheid nemen in de wetenschap, dat deze organisatie heel goed zonder mij verder kan.

Samen ervoor gaan