Van Der Drift Management BV

interim-management management-coaching informatisering

Over Koen van der Drift

In 1976 ben ik afgestudeerd in de studierichting Marktkunde / Bedrijfskunde aan de Wageningen Universiteit. Na enkele jaren in de wereld van de wetenschap, startte ik in 1983 in mijn eerste managementfunctie. Ik ontwikkelde mij van lijn- en projectmanager naar procesmanager die anderen uitdaagt en in staat stelt de doelen te behalen. Mijn focus verschoof naar veranderingen in organisatie en werkwijze en ik werd mij ervan bewust dat de omgeving benut kan worden als een belangrijke drijfveer voor verandering.

In 1990 vestigde ik mij als zelfstandig interim-manager. Ik voerde opdrachten uit bij o.a. rijksoverheid, ICT-sector, agrifood en hoger onderwijs. Sinds 1995 ligt het accent op cultuurveranderingen, marktgericht / bedrijfsmatig werken en samenwerking tussen bedrijfsonderdelen. Ik volgde een aantal opleidingen die voor mijn vak belangrijk zijn. Eind 1999 nam ik deel aan de Masterclass Interim Management van RSM Erasmus University (www.rsm.nl ). Sinds 1998 ben ik ingeschreven als registermanager (www.imregister.nl).

Ook in mijn eigen werk vind ik samenwerking belangrijk. Ik heb een relatie met vooraanstaande bureaus voor interim-management (zie www.rim.nl ). Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Interim Managers (www.nvim.net). Bij een opdracht die ik zelf niet kan of wil vervullen, zoek ik in mijn netwerk de meest geschikte kandidaat.

Over Koen van der Drift