Van Der Drift Management BV

interim-management management-coaching informatisering

Kwaliteit toetsbaar

Interim-management is een vak. Met opdrachtgever en medewerkers formuleer ik een aantal doelen. In een transparant en controleerbaar proces proberen wij die doelen samen binnen bereik te halen. Regelmatig rapporteer ik waar we staan en benoem knelpunten. Dan kan de opdrachtgever het resultaat en de kwaliteit van de opdrachtuitvoering steeds vergelijken met de inzet aan middelen.

De maatschappij verandert; organisaties en mensen ook. Als interim-manager organiseer ik mijn eigen professionalisering om kwaliteit te kunnen blijven leveren: opleidingen, intervisie en elke zes weken schaduwmanagement op de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Als Registered Qualified Interim Manager (RQIM) word ik regelmatig hertoetst (www.imregister.nl). Het IM-Register bewaakt het professioneel niveau van de ingeschreven interim-managers. Vraag daarom als opdrachtgever altijd naar een RQIM of rm (register manager). Ik voer opdrachten uit volgens de IM-Gedragscode Het sluitstuk van de gedragscode is het tuchtrecht waaraan ik als professionele beroepsbeoefenaar onderworpen ben.

  

Kwaliteit toetsbaar