Van Der Drift Management BV

interim-management management-coaching informatisering

Interim-management

Ik heb ruime ervaring in eindverantwoordelijke functies en verandermanagement in complexe organisaties. Van buiten naar binnen werkend, laat ik de organisatie weer de verbinding met hun relaties / klanten vinden. En van binnen naar buiten de teams en de bedrijfsprocessen zo organiseren dat de werkstroom alert en efficiƫnt wordt opgepakt. Managers in hun kracht laten staan. Na verloop van tijd werkt de organisatie zo pro-actief, dat interim management niet meer nodig is en een vaste opvolger kan worden benoemd .

Transparantie kenmerkt mijn interim-opdracht. Een heldere opdrachtomschrijving vooraf, een begrensde periode met tussentijdse mijlpalen en een plan van aanpak waarin de bijdragen van interim-manager, opdrachtgever en medewerkers duidelijk zijn vastgelegd. Op vaste momenten gaan opdrachtgever en interim-manager de voortgang na aan de hand van een schriftelijke voortgangsrapportage.

Mijn aanpak is gericht op duurzame verandering. Daarna moet de organisatie zelfstandig kunnen inspelen op veranderingen in de omgeving.

Geautomatiseerde informatiestromen vormen steeds vaker de kern van het bedrijfsproces. Ik ondersteun organisaties bij het strategisch leidinggeven aan de informatisering van het bedrijf. Met als resultaat: een grotere waarde van ICT voor de business, voor de bedrijfsprocessen en voor de medewerkers die met de systemen werken.

De mens centraal