Van Der Drift Management BV

interim-management management-coaching informatisering

De mens centraal

Er is een belangrijke voorwaarde om een interim-opdracht voortvarend en succesvol af te kunnen ronden: echt contact maken met mensen. Dat maakt het mogelijk om een paar niveaus dieper te analyseren dan uiterlijke symptomen als teruglopende omzet, gebrekkige klanttevredenheid of oplopende verliezen.

Echt contact begint al bij het kennismakingsgesprek met de opdrachtgever: wat is je gevoel bij deze groep managers en medewerkers, hoe ziet je je eigen rol binnen de organisatie, hoe denkt men over de leiding?

Vervolgens voer ik een reeks verkennende gesprekken met individuen en groepen, binnen en vaak ook buiten de organisatie. Ook dan levert een open vraagstelling heel veel inzicht op in de diepere oorzaken van de ontstane situatie. En, nog belangrijker, dan kan al voorzichtig het vertrouwen groeien om samen een onomkeerbare verandering in gang te zetten.

De mens staat in mijn aanpak centraal. Mensen vormen immers de organisatie. De bron van dynamiek in een organisatie ligt in de mensen en wordt gevoed door de openheid, warmte, spanning, rivaliteit en betrokkenheid die tussen mensen ontstaat. Is die bron eenmaal aangeboord, dan is een organisatie goed in staat om op eigen kracht werkprocessen te rationaliseren, klanten meerwaarde te leveren en financiƫle resultaten te verbeteren.

De mens centraal